COVID-19 – jakie powikłania mogą wystąpić po zakażeniu?

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19, oprócz typowych objawów może nieść ze sobą również dodatkowe, długotrwałe konsekwencje. Najnowsze badania pokazują, że ryzyko poważnych powikłań po zakażeniu koronawirusem nie dotyczy jedynie osób starszych czy o osłabionej odporności. COVID-19 może mieć równie poważne konsekwencje dla osób młodych i w sile wieku, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

Jakie skutki dla organizmu może powodować COVID-19?

Wnioski dotyczące możliwych konsekwencji przechorowania COVID-19 stanowią efekt obserwacji grup chorych, którzy przebyli tę chorobę w chińskim Wuhan, gdzie wybuchła pandemia, ale także w Honkongu. Jak podaje m.in. agencja Bloomberg, badania pacjentów chorych na koronawirusa u wielu z nich wykazały liczne skutki choroby, takie jak:

  • pogorszenie wydolności i kondycji płuc,
  • problemy z układem krążenia,
  • długotrwałe duszności i trudności z oddychaniem,
  • szybsze męczenie się,
  • osłabienie pracy serca oraz wątroby.

Warto dodać, że badania nad powikłaniami po koronawirusie cały czas trwają i niewykluczone, że kolejne negatywne skutki przebycia tej choroby dopiero poznamy. Jednak już teraz widać, że COVID-19 może powodować poważne i – co równie istotne – długotrwałe – zaburzenia fizyczne oraz psychiczne.

Emocjonalne obciążenia pandemii i lockdownu

Pisząc o konsekwencjach COVID-19 nie sposób nie wspomnieć również o nasilających się problemach natury psychicznej i emocjonalnej, powodowanych zarówno samym przechodzeniem choroby, jak i przymusową izolacją. Długotrwałe pozostawanie w izolacji domowej lub kwarantannie w połączeniu z koniecznością ograniczenia aktywności fizycznej, towarzyskiej i zawodowej, zwiększają podatność na depresję oraz sprzyjają rozwojowi stanów lękowych.

COVID-19 groźny także dla młodych

Jednym z bardziej szkodliwych mitów na temat koronawirusa SARS-CoV-2 bez wątpienia jest ten dotyczący odporności na COVID ludzi młodych i zdrowych. Dziś już wiemy, że nie tylko osoby z grupy ryzyka (pacjenci 60+ oraz mający choroby współistniejące), narażone są na ciężkie przechodzenie tej nowej choroby.

Eksperci są zgodni co do tego, że konsekwencje koronawirusa dla ludzkiego organizmu mogą być odczuwalne przez wiele lat po przebyciu choroby. U 66 z 70 przebadanych w Wuhan pacjentów stwierdzono uszkodzenia płuc. Warto pamiętać o negatywnych konsekwencjach zakażenia, stosując się do zasad dezynfekcji oraz utrzymując dystans społeczny. Profilaktyka w czasach pandemii odgrywa niezwykle istotną rolę – Warto, aby stała się ona elementem naszej codzienności, także wtedy, gdy minie zagrożenie koronawirusem.

Leave a Comment